Διδάσκοντες

Ονοματεπώνυμο

 

Ειδικότητα

Τηλέφωνο

E-mail

Π. Κυριαζόπουλος

Management

210 - 5381429

Αριστοτέλης Σπηλιώτης

Χρηματο-οικονομικά

 

Αναστάσιος Ντάνος

 Διεθνείς Εργασιακές Σχέσεις

210-5381019

Σπ. Γκούμας

 Λογιστική

210-5381168

Νίκος Τζόκας

Εξωτερικός Εξεταστής

 

Θεόδωρος Παπαηλίας

Αγορά Εργασίας – Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνική Ασφάλιση

210-5381267

 

Ειρήνη Σαμαντά

 Marketing, Μεθοδολογία Ερευνας

210-5381429

Ελευθερίου Κων/νος

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

210-5381259  

Μιλτιάδης Χαλικιάς

Ποσοτικές Μέθοδοι

210-5381275