Πρόγραμμα εξετάσεων Β εξεταστικής περιόδου 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πρόγραμμα εξετάσεων Β εξεταστικής περιόδου 2016-2017

 

ΔΔΕ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Τρίτη 7/09/2017

18:00-21:00

Εφαρμοσμένο Marketing

ΣΑΜΑΝΤΑ

Δ303

Σάββατο 9/09/2017

10:00-13:00

Διεθνής Χρηματοδότηση Επιχειρήσεω

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ

Δ303

 

 

Τρίτη 12/09/2017

 

 

18:00-21:00

Αγορά Εργασίας-Ανθρώπινο δυναμικό, Κοινωνική ασφάλιση Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

 

Δ303

 

ΠΈΜΠΤΗ 14/09/2017

 

18:00-21:00

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και
Διαχείριση Γνώσης

 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δ303

Σάββατο 16/09/2017

10:00-13:00

Μέθοδοι Έρευνας

ΣΑΜΑΝΤΑ

Δ215

 

 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν με email την Τετάρτη 6/09/2017 στους Καθηγητές με κοινοποίηση στη γραμματεία